o mnie

 

    Od najmłodszych lat lubiłam rysować, tworzyć z modeliny, z suszonych roślin. Później dołączyło do tego utrwalanie piękna natury i wielowiekowych obiektów architektonicznych na fotografii. Ale to tak na marginesie codzienności. Dopiero kiedy zbliżały się do końca moje studia, coraz silniej potrzebowałam powrotu do swoich pasji. I odnalazłam to w pracy z gliną, posłusznie poddającej się dłoniom, a po wielogodzinnym wypalaniu wydobytej z pieca zaskakującej fakturą, barwą, a czasem oczarowującej samą swą zwykłością...

   W lutym 2010 r. moje prace otrzymały certyfikaty Krajowej Komisji Artystyczno - Etnograficznej fundacji Cepelia pod przewodnictwem Pani Ewy Lubowiedzkiej - Wortman.

   Od maja 2010 r. jestem członkiem Związku Ceramików Polskich założonego przez Pana Dariusza Osińskiego, uczestniczę w organizowanych z jego inicjatywy comiesięcznych Czwartkach Ceramicznych  i od sześciu lat biorę udział w corocznych ogólnopolskich zjazdach ceramików pod nazwą Warszawskich Spotkań Ceramicznych, którym ZCP patronuje.

 Stałe poszerzanie wiedzy z ceramiki pod kierownictwem profesora Stanisława Tworzydło  zostało zwieńczone w maju 2013 roku  przyjęciem mnie w poczet Związku Polskich Artystów Polska Sztuka Użytkowa.

Ale tak naprawdę wciąż jestem na początku drogi...

 

 

A to ja, gdy nie pracuję z gliną...